Biuletyn Informacji Publicznej
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna w Radomiu zawiadamia, że w postępowaniu ofertowym na  „Modernizację i Termomodernizację Elewacji Części Budynku Handlowo-Magazynowego-Biurowego „A1” przy ul. Lubelskiej 65, w miejscowości Radom”, oferta złożona przez firmę „WOMAX”, ul. Zielna 3 m 1, 26-600 Radom, z dnia 15.07.2021 r. została uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający wyznacza termin podpisania umowy na wykonanie Prac Budowlanych na dzień 21.07.2021 r.

W związku z przyjęciem ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 875) o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) jak również niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.; zwana dalej: „Ustawą Nowelizującą”) Spółka Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu zwana dalej: Zamawiającym zaprasza do składania ofert na prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy, w rozumieniu art. 3281 oraz 3283 Kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu wynikającym z treści Ustaw Nowelizujących.

 

Pełna treść zaproszenia do pobrania w pliku poniżej :

SKM_C25820060513080.pdf

 

Prezes Zarządu

 

Sebastian Paszkiel