Biuletyn Informacji Publicznej
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

      Co to jest?

 NARODOWA WYSTAWA ROLNICZA 30 LISTOPADA - 2 GRUDNIA 2018 POZNAŃ


Głównym celem wystawy jest pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi jakie miała ona na przestrzeni lat. Wystawa będzie zlokalizowana w trzech pawilonach 7, 8, 8a dedykowanych polskiej żywności wysokiej jakości, ekspozycji historycznych i współczesnych maszyn rolniczych oraz najnowocześniejszych urządzeniom takie jak np. drony wykorzystujące system GPS do aplikowania nawozów podczas upraw jak również  prezentacji zwierząt z polskiej hodowli.

Na poszczególnych stoiskach zwiedzający będą mogli zapoznać się z zakresem działalności oraz najważniejszymi osiągnięciami prezentowanych jednostek. Przygotowane prezentacje będą miały charakter otwarty i interaktywny.

 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Rynku Hurtowego Pawilon 8 nr 15. Zapewniamy nie tylko możliwość bliższego poznania Rynku Hurtowego Bronisze ale również liczne atrakcje: degustacje, warsztaty florystyczne, a także konkursy, zabawy i animacje dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji pod linkiem:  https://narodowawystawarolnicza.pl
 

 

 

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.                   Radom dn. 03.10.2017 r.       

ul. Lubelska 65

26 – 600 Radom

 

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu w terminie do dnia 29 września 2017 r. dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

Wybrana firma to EKO-BILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

 

 

Zarząd Spółki Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu zawiadamia o unieważnieniu postępowania konkursowego w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

 

Uzasadnienie prawne:Od 21 czerwca 2017r. obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publiczym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089)-  "ustawa o biegłych rewidentach" , która reguluje kwestie związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz wprowadza zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Postępowanie konkursowe przeprowadzone przez Spółkę oraz oferty, które wpłynęły do Spółki na badanie sprawozdania finansowego nie spełniają wymogów w/w ustawy. Wobec powyższego zarządza się unieważnienie postępowania konkursowego w przedmiotowym zakresie.

Jednocześnie zamawiający informuję, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę konkursową.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do składania ofert.